باران کود

بایگانی برچسب: مصرف کود هیومیک اسید

شیوه مصرف کود هیومیک اسید پودری

آیا نحوه مصرف کود هیومیک اسید پودری در درختان مختلف متغیر می‌باشد؟ کودهای هیومیک اسید پودری به عنوان یک محرک بسیار قوی در جذب عناصر از خاک به ریشه گیاه به شمار می آید. میزان مصرف این کود در درختان مختلف کاملا متفاوت می باشد. که از جمله آن میتوان …

توضیحات بیشتر »

نحوه مصرف بهترین کود هیومیک اسید مایع

نحوه مصرف کود هیومیک اسید مایع در مصارف کشاورزی به چه چیزهایی بستگی دارد؟ کود هیومیک اسید مایع یکی است عنصر های بسیار قوی در تقویت گیاهان و خاک به ‌شمار می آید. نحوه استفاده از این محصول در گیاهان مختلف متغیر می باشد. و می بایست زمان مصرف با …

توضیحات بیشتر »

فرآیند مصرف کود اسید هیومیک روی درختان

فرآیند مصرف هیومیک اسید روی درختان، در زمانهای مختلف متفاوت میباشد. بهترین زمان مصرف این کود هنگام چالکود زمستانی است که همراه با کود اصلی مثل کود پلیت مرغی میتوان آن را استفاده کرد. در مراحل دیگر از زمان جوانه زنی تا برداشت محصول نیز، کود اسید هیومیک را همزمان …

توضیحات بیشتر »

مزایای مصرف کود هیومیک اسید مایع در کشاورزی

کود هیومیک اسید مایع

کود هیومیک است مایع و مزایای آن در کشاورزی بیش از تصورات کارشناسان و کشاورزان می باشد و تا از آن استفاده نشود پی به این موضوع نخواهند برد.مزایای استفاده از کود هیومیک اسید، بر مزایای کود های شیمایی برتری دارد و بدون کوچک ترین مشکلی مزیت های خود را …

توضیحات بیشتر »