باران کود

بایگانی برچسب: هیومیک اسید

کود هیومیک اسید مایع ویژه درختان

آیا کود هیومیک اسید مایع ویژه درختان قابلیت تاثیر گذاری بالا بر روی تمامی درختان را دارد؟ زمانی که آبیاری انجام میشود درختان بیشترین قدرت جذب منابع غذایی را در آن زمان از طریق ریشه دارند و عناصر غذایی با سرعت بیشتری جذب شده و به بقیه اندامهای هوایی گیاه …

توضیحات بیشتر »

موارد استفاده و خواص کود هیومیک اسید مایع

کود هیومیک اسید

استفاده از کود هیومیک اسید مایع برای مزارع مختلف به یک شکل میباشد یا موارد گوناگون دارد ؟ به جرات میتوان گفت یکی از مهمترین خواص این کود اینست که منابع غذایی بسیار مفید برای مزارع میباشد. برخی از کشاورزان دور به این موضوع پی میبرند و به دنبال راه …

توضیحات بیشتر »

فرآیند مصرف کود اسید هیومیک روی درختان

فرآیند مصرف هیومیک اسید روی درختان، در زمانهای مختلف متفاوت میباشد. بهترین زمان مصرف این کود هنگام چالکود زمستانی است که همراه با کود اصلی مثل کود پلیت مرغی میتوان آن را استفاده کرد. در مراحل دیگر از زمان جوانه زنی تا برداشت محصول نیز، کود اسید هیومیک را همزمان …

توضیحات بیشتر »